Nasza historia

W dniu 16 września 1966 roku, na zebraniu organizacyjnym dochodzi do podpisania statutu Ochotniczej Straży Pożarnej przez grupkę zwolenników utworzenia w naszym mieście orkiestry. Miało to miejsce w siedzibie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Basztowej 15.

Funkcję kapelmistrza zarząd nowo powstałej OSP powierzył Stanisławowi Poprawskiemu.

Orkiestra wszakże powstała, ale brak instrumentów i lokalu, w którym mogłaby odbywać zajęcia, praktycznie uniemożliwiały podjęcie pracy. Doraźnie postanowiono załatwić sprawę w ten sposób, że instrumentaliści, którzy posiadali własne instrumenty, wyrazili zgodę na użytkowanie do czasu zakupu nowych. Brakujące instrumenty  wypożyczone były z orkiestry kościelnej. Pierwszym miejscem odbywania prób była sala konferencyjna Urzędu Miejskiego przy AI. Wojska Polskiego 8, następnie   Powiatowy Dom Kultury. Dopiero, kiedy orkiestra przeniosła się do tego gmachu, możliwe było podjęcie pracy na szerszą skalę. W tym czasie rozpoczęto szkolenie młodzieży upatrując w tym jedyny czynnik powiększenia zespołu. Zgłaszało się wielu chłopców. Równolegle z rozpoczęciem przez orkiestrę pracy kierownictwo Prezydium PRN w Sławnie wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o dotację na zakup instrumentów dla nowo powstałej orkiestry.

Ministerstwo postawiło do dyspozycji 100 tys. zł, co w tym czasie wystarczało na zakup całego zestawu instrumentów dla średniej orkiestry dętej. Dysponentem środków władze uczyniły kierownictwo Powiatowego Domu Kultury, które skwapliwie skorzystało z nadarzającej się okazji, przeznaczając 70% tej kwoty na zakupy  pod potrzeby własnych zespołów. Pozostała część, czyli ok. 30 tysięcy złotych przeznaczono na zakup instrumentów dla orkiestry. Duża część z nich służy nam do dzisiaj, jeśli nie do gry, to do nauki początkowej młodzieży.

Pierwszym publicznym występem orkiestry był udział w akademii z dniu 7 marca 1967 roku z okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Sławna. W dniu 25 maja 1968 roku uczestniczy w ogólnopolskim festiwalu orkiestr dętych, który odbywa się w Darłowie. Jest to edycja wojewódzka, którą wygrywa OSP Sławno, a na szczeblu centralnym w Bydgoszczy, orkiestra nasza zajmuje trzecie miejsce w grupie orkiestr II kat. Ten sukces podbudował zespół, pozwalając uwierzyć w siebie, we własne możliwości. Było to ważne doświadczenie, które miało zaowocować wielu późniejszymi dokonaniami.

Orkiestra nasza jest animatorem festiwalu orkiestr dętych w Sławnie. Jesteśmy jego pomysłodawcami i jednymi z głównym realizatorów. Wnosimy w tę imprezę znaczący wkład, jeśli idzie o jej kształt tj. koncepcję, jak i wykonanie. Początkowo miała ona charakter konkursu wojewódzkiego, później regionalnego. Obecnie festiwal jest ogólnopolski, czasem międzynarodowy (gościliśmy orkiestry z Niemiec, Łotwy, Czech, Chorwacji) i nie ma charakteru konkursu. Wszystkie uczestniczące zespoły otrzymują jednakowe pamiątkowe puchary i dyplomy, a mieszkańcy miasta mają okazję podziwiania orkiestr o różnym charakterze i poziomie. To na potrzeby festiwalu powstał w Sławnie amfiteatr. Członkowie naszej orkiestry czynili wiele starań wokół jego budowy. Mieli świadomość, że przyszłość festiwalu w dużej mierze zależy od tego obiektu.  

W 1976 roku, w dziesiątą  rocznicę powstania orkiestry, otrzymaliśmy  imię ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ.  Siedzibą naszą jest historyczny budynek Straży Pożarnych (zbudowany w tym celu na początku XX wieku). Przejęliśmy go prawie czterdzieści lat temu. Po przeniesieniu ówczesnej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej do nowej siedziby, stara nie była przez nikogo wykorzystywana i po prostu niszczała. Trochę prawem kaduka – nie mając zgody władz – członkowie orkiestry rozpoczęli remont obiektu i dostosowywanie go do potrzeb zespołu (często przynosząc własne materiały budowlane). Później sytuacja uległa zmianie i już z poparciem samorządu mogliśmy się przeprowadzić się do własnej siedziby. Ciekawe, czy budynek ten przetrwałby do dzisiaj, gdyby nie nasze zaangażowanie.

Obecnie orkiestra funkcjonuje jako samodzielna jednostka OSP i przyjęła formę stowarzyszenia. Oczywiście nie mamy charakteru jednostki bojowej, nie gasimy pożarów, ale tradycja jest dla nas bardzo ważna.  

Historia orkiestry została opracowana na podstawie  broszury  „Słudzy Polihymnii” – Stanisława Poprawskiego oraz wspomnień wielu członków zespołu.